Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

MisyonveVizyonumuz

Giriş

misyonvevizyonumuz.jpg

MİSYONUMUZ
 
     Öncelikle insan hak ve özgürlüklerini, huzur ve güvenliği korumak amacı ile suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması başta olmak üzere üstlendiği tüm hizmetleri, yasaların çizdiği çerçevede, evrensel değerlerin ışığı altında yerine getirmek, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini belirleyen Anayasanın 2. maddesinde bulunan Atatürk Milliyetçiliğine dayalı, insan haklarına saygılı, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak devletimizin ve milletimizin emrinde, insan odaklı olarak hizmet vermektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç ve genel esaslar bölümlerindeki hükümler misyonumuzun temelini oluşturmaktadır.
 
o   Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine her zaman bağlı kalmak ve sahip çıkmak,
 
o   Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyetimizi ve demokrasiyi korumak,
 
o   Atatürk İlke ve İnkılaplarına daima uymak ve onların ışığında hizmet üretmek,
 
o   Herkese dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit muamelede bulunmak,
 
o   Devletin ve milletin menfaatlerini en üst seviyede korumak, devlet malı araç ve gereçleri en iyi şekilde kullanmak,
 
o   Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak kanunların uygulanmasını sağlamak,
 
o   Yönetimi tüm birimleri ile etkin şekilde denetlemek ve rehberlik etmek,
 
o   Görev ve yetki alanımız içinde yardıma ihtiyacı olanlara ve yardım isteyenlere her hal ve şartlar içerisinde yardımda bulunmak,
 
o   Emniyet Teşkilatını modern ve demokratik yönetim anlayışının gereği olarak geleceğe hazırlamak,
 
o   Kamu düzenini korumak ve sağlamak, demokratik bir yapı içerisinde insan hak ve özgürlüklerini, amme şahıs tasarruf emniyetini, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak,
 
o   Trafik kazaları ve ihlallerinin azaltılmasını sağlamak ve can ve mal kaybını en aza indirmek.
 

VİZYONUMUZ

 
                 Kanun hâkimiyetini sağlarken vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak görev anlayışı ile insanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenleri caydıran, suç faillerini en kısa sürede yakalayan, verimli, etkin, kaliteli hizmet sunan, insanlara güven veren bir teşkilat olmaktır.       
 
o   Empatik, kararlı, şefkatli ve güler yüzlü bir anlayışla hizmet üretmek,
 
o   Şeffaf ve hesap verebilir bir idare oluşturmak,
 
o   Herkese adil, eşit, hızlı, nazik, güler yüzlü ve fonksiyonel bir yapı içinde hizmet vermek, 
 
o   Sorumluluk bilinci üst düzeyde işini en iyi yapan personel hedefine ulaşmak, 
 
o   İnsanımıza en iyi, en güzel hizmeti ve en seri şekilde sunmak,
 
o   Hukuki sorumluluklarını tamamen bilen ve sahiplenen,  asayiş ve güvenlik hizmeti sunumunda toplumun ve sahip olduğu insan kaynaklarının istek ve beklentilerini karşılayarak kendini sürekli yenilemek,
 
o   Hizmette sınır gözetmeksizin tam kadro ile kaliteli ve etkin çalışmak.
 
o   Hizmette kendisi ve çevresi ile yarışan, yasaların belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hareket ederek, insanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenlerin davranışlarını caydırmak,
 
o   Suç faillerinin en kısa sürede yakalayarak adalet önüne çıkartmak,
 
o   Hizmet üreten personelimizin görevini en iyi şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla motivasyonunu artıracak ve huzur ortamında görev yapmasını sağlayacak tedbirler almak,
 
o   İnsan haklarına saygılı, tarafsız, adil, birleştirici ve hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeksizin, evrensel değerlerin ışığı altında ülkemize ve vatandaşlarımıza her alanda en üst seviyede hizmet vererek toplumun desteğini kazanmış bir teşkilat olmak,
 
o   Gelişen dünya teknolojisini kullanmak, sürekli yenilikleri takip etmek, kendisini yenilemek ve geliştirmek
                                                                                                                        
  

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS