Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hizmetpsprtu

Giriş
 
PASAPORT ŞUBESİNDE HİZMET DAMGALI PASAPORT MÜRACAAT TAKİP SIRASI
 
1. Aşama- Standartlara uygun olarak biyometrik fotoğraf çektirilmesi.
2. Aşama- Anlaşmalı bankalar Maliyeye yıl için belirlenen defter ücretinin yatırılması.
3. Aşama- 01.01.2009 tarihinden sonra parmak izi vermeyenler Pasaport Danışma memurundan sıra numarası alarak Pasaport şube müdürlüğü girişinde bulunan parmak izi alma odasında parmak izi vermesi.
4. Aşama- Pasaport Danışma memurundan müracaat sırası alarak pasaport şube müdürlüğü içerisinde bulunan bankolardan müracaatını yapması.
 
 
MÜRACAAT EVRAKLARI
 
 • TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaş ve üstü çocuklarda fotoğraf olması gerekmektedir)
 • 2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm).
  • Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.
  • Biyometrik fotoğraf çizgi ile çerçeve içine alınmamalıdır.
  • Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.
  • Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamakta olup, aşağıda biyometrik fotoğraf ölçüleri mevcuttur:
1. Yüz Hatları
Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır
2. Resim Kalitesi
Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.
3. Keskinlik ve Kontrast
Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.
4. Saçlar ve Bakışın Yönü
Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
5. Başın Pozisyonu ve Yüz İfadesi
Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.6
6. Fon
Fon beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır.
7. Işık
Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta "kırmızı-göz" bulunmamalıdır.
8. Gözlükler
Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da gözleri kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır.
9. Küçük Çocuklar
Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalıdır.
 
10. Şapka vb. Aksesuarlar
Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, pipo, vb. nesneler bulunmamalıdır.
11. Baş Örtüsü
Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalıdır.
 
 • Pasaport Defter Bedeli Makbuzu (Hizmet Damgalı pasaportlar için pasaport harç parası yoktur)
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli (2013 yılı için 72 TL)
Uyarı: Alınan dekontun aslı olacaktır. Ayrıca tahsil eden memurun kaşesi imzası ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunmalıdır.
Pasaport Defter Bedeline Tüm banka Şubeleri ve Maliye vezneleri tahsil etmektedir.
 • Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
  • Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar).
  • Hizmet Damgalı Pasaportu talep edenin kadro derecesi 1, 2 veya 3 olanlar Hususi Damgalı Pasaport alma hakkı kazandığından Hizmet Damgalı Pasaport alamaz. Bu durumda Hususi Damgalı Pasaport bölümünü incelemesi gerekmektedir.
 
Hizmet damgalı pasaport formu İçin Tıklayınız.
 
 • Mevcut Pasaportlar ( daha önce alınan geçerli pasaport)
Daha önce alınmış geçerli bir pasaport var ise müracaat esnasında pasaport şahsın yanında
bulunması gerekmektedir.
 • Hizmet Damgalı Pasaport Alacak Eş ve Çocuklar
 
Hizmet Damgalı Pasaport almaya hak kazanmış olanların eş ve çocukları da aşağıdaki koşullar kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport alabilirler.
 
a) Eşler: Görev yerine eşi ile birlikte gitmek isteyen memur, formda eş bilgilerini de eklemeleri halinde, eşine de aynı süre kadar hizmet damgalı pasaport verilir.
 
b) Çocuklar: 18 yaşına kadar her çocuk hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet etmeleri ve evli olmamaları halinde hususi damgalı pasaport alabilirler. Ancak 18 yaşını doldurmaları durumunda aşağıda sıralanan şartlara haiz çocuklara da -25 yaşını dolduruncaya kadar öğrenim süresi dikkate alınarak Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir:
 • Hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet etmek,
 • Bekâr olmak,
 • İş sahibi olmamak. Yetim maaşı dâhil herhangi bir kurumdan maaş almamak.
 • Öğrenime devam etmek. (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan dönemini ve sınıfını belirtecek şekilde öğrenci olduğunu belgelemeleri gerekir).Reşit olmayan çocuklar anne ve babalarıyla birlikte gelip görevli memur huzurunda muvafakat imzalayacaklardır. Gelemeyen ebeveynler ise noterde verecekleri muvafakat belgenin aslını getirecektir. Ebeveyni yurt dışında ise en yakın Türk Konsolosluğuna veya büyükelçiliğine müracaat ederek düzenletmiş olduğu muvafakat belgesinin aslını getirecek veya konsolosluk faksı ile Adıyaman  Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünün 0416 216 46 63 numaralı faksına çekeceklerdir.
 • Ancak, reşit olmayan çocuklarına pasaport talebinde bulunan ve yabancı uyruklu şahısla resmi evliliği olan vatandaşlarımızın yabancı uyruklu eşlerinin iznini gösteren muvafakatın noterce tanzim edilmesi gerekmektedir.
c) Özürlü Çocuklar: Aşağıda sıralanan şartlara haiz özürlü çocuklar yaş sınırı olmaksızın hak sahibi ebeveyni üzerinden hizmet damgalı pasaport alabilirler:
 • Hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet etmek,
 • Bekâr olmak,
 • İş sahibi olmamak ve (Özürlü maaşı hariç) herhangi bir kurumdan maaş almamak.) Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenmek.
 
ÖNEMLİ UYARILAR
 
 • Randevu Sistemi: Pasaport müracaatlarında randevu sistemine geçilmiş olup, müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen gün ve saatte müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Daha önce parmak izi vermeyenler randevu saatinden yarım saat önce gelmeleri gerekmektedir.
 
Randevu almak için tıklayınız.
 
 • Müracaattan önce dikkat edilmesi gereken işlemler: Müracaat işleminin tam ve eksiksiz olması için; (1) Formda hak sahibinin ve pasaport alacakların bilgilerinin doldurularak resimlerin yapıştırılıp mühürlenmesi. (2)yetkili amir tarafından kaşelenip imzalanması. (3) Kadro derecesi bölümüne hangi yasaya tabii olduğu belirtilip kadro derecesi tam olarak yazılması. ( 5 (beş) dir) şeklinde yazılması. (Taksimli yani 6/2 veya 4/3 gibi yazılar kabul edilmez.) (4) formda kazıntı ve silinti kesinlikle kabul edilmez. Ancak hatalı yazılan kısım okunacak şekilde kalemle çizilip doğrusu yazılarak yetkili amir tarafından kaşelenip paraflanırsa kabul edilecektir.
 • Müracaat Yeri: Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin tamamı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü merkez binasındaki Pasaport Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilmektedir.
 • Müracaat Zamanı: Müracaatlar 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Vize isteyen ülkelere gidecek olanlar gidiş tarihinden 25 gün öncesinden, vize istemeyen ülkelere gidecek olanlar gidiş tarihinden 15 gün öncesinden müracaat edeceklerdir. Bu sürelerden daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ancak geçerli bir sebebi olan ve bu süreden daha önce müracaat etmek isteyenler geçerli sebebini belgelemeleri halinde Vize isteyen ülke için 45 gün, vize İstemeyen ülkeler için 25 gün öncesinden müracaat edebilirler.
 • Parmak İzi Alma: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5.maddesi: “Polis, her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişilerin parmak izini alır” hükmü uyarınca pasaport müracaatında bulunan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmakta olup, daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz.
Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, pasaport almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.
 • Bireysel Müracaat: Hizmet Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da kendileri için hazırlanan müracaat formuna imza atmaları gerektiğinden, adına pasaport hazırlanacakların bizzat müracaata gelmesi gerekmektedir.
 • Pasaport Teslim İşlemi: Yeni tip pasaportların tamamı Ankara/Gölbaşı’nda kurulan tanzim merkezinde hazırlanmakta olup, pasaportlar PTT Kargo tarafından müracaat esnasında belirtilen kişi ve adrese, merkezdeki talep yoğunluğuna bağlı olarak, 3 ile10 gün içinde teslim edilmektedir. Müracaatın tamamlanmasından sonra pasaport teslim edilecek kişi ve adresin değiştirilmesi mümkün değildir.
 • Randevusuz Müracaatlar: Pasaport işlemleri randevu ile yapılmakla birlikte, randevusuz olarak da pasaport müracaatı alınmaktadır. Ancak; Randevusuz olarak işlem yaptıracak vatandaşlarımız, işlem önceliğinin randevulu vatandaşlarımıza ait olduğunu, randevulu vatandaşlarımızın işlemleri bitinceye kadar bekleyebileceklerini bilmeleri gerekmektedir.
 • Pasaport tanzim sisteminin çok bileşenli bir bilişim sistemi olması dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak pasaport talep edecek vatandaşlarımızın planladıkları seyahatten en az on beş (30) gün önce müracaatlarını yapmaları önem arz etmektedir.
YURTİÇİ BAŞVURU BİLGİSİ : e-Pasaport başvurularının yurtiçinde istisna durumlar dışında ortalama olarak 7 - 10 günde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
 • Vatandaşlarımızın acil durumlarda ulaşabilmesi adına Başkanlığımız bünyesinde kurulan geçici çağrı merkezi hizmetine son verilmiştir. Vatandaşlarımız pasaport ile ilgili sorularını www.epasaport.gov.tr web sitesi ana sayfasında yer alan "Bize Yazın" bölümünden bilgi talebinde bulunabilirler. Telefonla bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ise yurtiçinde müracaat ettikleri il biriminden yurtdışında ise Konsolosluk ve Elçiliklerden telefonla ayrıntılı bilgi alabilirler.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS