Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

umumamahsuspasaport

Giriş

UMUMA MAHSUS PASAPORT (ÇİPLİ)

 
PASAPORT ŞUBESİNDE UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACAAT TAKİP SIRASI
 
1. Aşama- Standartlara uygun olarak biyometrik fotoğraf çektirilmesi.
 
2. Aşama- Tüm bankalardan veya Maliyeden yıl için belirlenen defter ücreti ve pasaport harcı ücretinin yatırılması.

3. Aşama- 19.03.2009 tarihinden sonra parmak izi vermeyenler  Pasaport şube müdürlüğü girişinde bulunan parmak izi alma odasında parmak izi vermesi.

4. Aşama- Evraklarını tamamlayan vatandaşların Pasaport şube müdürlüğü içerisinde bulunan bankolardan müracaatını yapması.
     
      MÜRACAAT EVRAKLARI
 • TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
 • 2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm).
  • Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.
  • Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır.
  • Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.
  • Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamakta olup, aşağıda biyometrik fotoğraf ölçüleri mevcuttur:
 
 
pass.png
 
1. Yüz Hatları
Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır
2. Resim Kalitesi
Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.
3. Keskinlik ve Kontrast
Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır.
4. Saçlar ve Bakışın Yönü
Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
5. Başın Pozisyonu ve Yüz İfadesi
Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.6
6. Fon
Fon beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır.
7. Işık
Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta "kırmızı-göz" bulunmamalıdır.
8. Gözlükler
Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da gözleri kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır.
9. Küçük Çocuklar
Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalıdır.
 
10. Şapka vb. Aksesuarlar
Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, pipo, vb. nesneler bulunmamalıdır.
11. Baş Örtüsü
Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalıdır.
 
 • Pasaport Defter Bedeli Makbuzu
 
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli (2013 yılı için 72 TL), Anlaşmalı  Bankalar ve Maliye veznesine yatırılabilir.
Uyarı:Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine(aslına)   “TAHSİL EDİLMİŞTİR” kaşesi ile banka görevlisinin “ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir.  Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.
 • Pasaport Harç Parası Makbuzu
 
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Parası, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.
Pasaport Süresi Harç Parası
6 ay 92.55 TL (Bu süreye birçok ülke vize vermemektedir)
1 yıl 135.20 TL
2 yıl 220.65 TL
3 yıl 313.25 TL
10 yıl (5 yıl) 441.40 TL (18 yaşından küçük olan vatandaşlarımızın pasaport süresi 5 (yıldır).
 
 • Mevcut Pasaport
 
Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.
 • 18 Küçük Olanlar ile Mahcurlar İçin Muvafakatname
 • 18 yaşından küçük olanlar ve mahcurların pasaport alabilmeleri için kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • 4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereği; Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba birlikte muvafakat vereceklerdir. Ortak hayata son verme, boşanma halinde Mahkeme tarafından velayat kime verilmiş ise sadece onun muvafakatı, anne veya babadan birinin ölümü halinde sağ olanın muvafakatı, anne ve baba evli ancak bunlardan birinin kısıtlı olması (ceza evinde olması) halinde velayetin kısıtlı olmayan tarafa ait olduğundan, kısıtlı olmayanın muvafatı (Kısıtlılık hali sona erince ikisinin muvafatı), anne ve babanın hastalığı, deneyimsizliği, özürlü olması vb. sebeplerden dolayı velayet görevini yerine getirememesi hallerinde Mahkeme kararı ile velayet kaldırılmış ise yine Mahkemece tayin edilen vasinin muvafakatının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ancak, reşit olmayan çocuklarına pasaport talebinde bulunan ve yabancı uyruklu şahısla resmi evliliği olan vatandaşlarımızın yabancı uyruklu eşlerinin iznini gösteren muvafakatın noterce tanzim edilmesi gerekmektedir.
 • 11 yaşını bitirmiş kanunen mümeyiz aynı zamanda imza atabilecek durumda bulunan çocukların bizzat müracaatının anne ve baba muvafakatı olması şartıyla alınabilmektedir.
 • Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci Meşruhatlı (Harçsız) Pasaport Almak İsteyen Vatandaşlarımız
 
a-) Öğrenimine Türkiye’de devam edenler;
Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksekokul yönetimlerine (Rektörlük/Dekanlık/MYO Yönetimi/Enstitü Yönetimi vs.) başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
 
b-) Öğrenime yurtdışında devam edenler;
Öğrenimine yurt dışında ki okullarda devam eden öğrencilerin okullarından aldıkları “Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri” ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği,
Yurt içinde ise T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması;
 
c-) Yurtdışındaki Okula kayıt yaptıracaklar için;
Yurtdışında, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSS sonuç belgesi ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda Başkaca engel bir durum olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilirler.
Yurt içinde, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSS sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması
 
 
ÖNEMLİ UYARILAR
 • Randevu Sistemi: Pasaport müracaatlarında randevu sistemine geçilmiş olup, müracaat edecek vatandaşlarımızın www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Randevu saatini geçirenler randevusuz olarak müracaat edeceklerdir.

              Müracaat Yeri: Umuma Mahsus Pasaport işlemleri İl Merkezinde ayrıca Kahta,Besni,Gölbaşı İlçesinde ikamet edenler ise İlçe Emniyet Müdürlüğü,  Pasaport Büro Amirliğine müracaat edeceklerdir.

 • Parmak İzi Alma: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5.maddesi: “Polis, her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişilerin parmak izini alır” hükmü uyarınca pasaport müracaatında bulunan 7 yaşından büyüklerin parmak izi alınmakta olup, daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz.
 • Pasaport Müracaatı Takibi: Vatandaşlarımız pasaport müracaat işlemini tamamladıktan sonra pasaportunun hangi aşamada olduğunu www.epasaport.gov.tr internet adresinden takip edebilir. Ayrıca müracaat edilen Pasaport Şubesine şahsen TC Kimlik belgeleri ile gelerek Pasaportunun hangi aşamada olduğunu öğrenebilmektedirler.
 • Pasaport Teslim İşlemi: Yeni tip pasaportların tamamı Ankara/Gölbaşı’nda kurulan tanzim merkezinde hazırlanmakta olup, pasaportlar PTT Kargo tarafından müracaat esnasında belirtilen kişi ve adrese, merkezdeki talep yoğunluğuna bağlı olarak, 3 gün içinde teslim edilmektedir. Ancak yoğun dönemlerde bu süre 3 ile 7 gün arasında değişmektedir. Müracaatın tamamlanmasından sonra pasaport teslim edilecek kişi ve adresin değiştirilmesi mümkün değildir.
 • Yabancı Uyrukluların Pasaport İşlemleri: Yabancı uyruklu şahıslardan sadece KKTC vatandaşlarının pasaport müracaatı alınmaktadır. Pasaport işlemlerini yapabilmek için kendi Konsolosluk şubesinden belge almaları, Nüfus Müdürlüğünden geçici TC Kimlik Numarası ve adres bildiriminde bulunması gerekmektedir.
 • Pasaport tanzim sisteminin çok bileşenli bir bilişim sistemi olması dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak pasaport talep edecek vatandaşlarımızın planladıkları seyahatten en az on beş (30) gün önce müracaatlarını yapmaları önem arz etmektedir.
  YURTİÇİ BAŞVURU BİLGİSİ : e-Pasaport başvurularının yurtiçinde istisna durumlar dışında ortalama olarak 7 - 10 günde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
 • Vatandaşlarımızın acil durumlarda ulaşabilmesi adına Başkanlığımız bünyesinde kurulan geçici çağrı merkezi hizmetine son verilmiştir. Vatandaşlarımız pasaport ile ilgili sorularını www.epasaport.gov.tr web sitesi ana sayfasında yer alan "Bize Yazın" bölümünden bilgi talebinde bulunabilirler. Telefonla bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ise yurtiçinde müracaat ettikleri il biriminden yurtdışında ise Konsolosluk ve Elçiliklerden telefonla ayrıntılı bilgi alabilirler.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS